VƏTƏN TORPAQLARI SÜLH İLƏ YOX MÜHARİBƏ YOLU İLƏ ALINAR..!

VƏTƏN TORPAQLARI SÜLH İLƏ YOX
MÜHARİBƏ YOLU İLƏ ALINAR..!
ŞEYX ŞAMİL, M.K. ATATÜRK
Bu Dahi İnsanları xatırlamağım əbəs deyildir niyə Atatürkə qarşı aqresiv münasibət indiki Türkiyə hakimiyyətində Ölkə xaricində də var. Atatürkə haqaret edən zatlar sizdər niyə unutmusuz Onun etdiyi iyiliklərini..!
1921çi ildə İngilislərin başçılığı ilə London konfransında İngilis komutanının söylədiyi barışı Osmanlı hökuməti istəyir, Yunanlar istiyor bir kişi Mustafa Kamal Yunanların Anadoludan İzmirdən, İstanbuldan çıxmasını və ondan sonra sülhə baxmasını istiyor.Böyük Atatürk onlara onu anlatmaq isdadi ki, torpaq sülh yolu yox qanla alınır.O ağır dönəmdə Romalı Musolini Atatürkə hədə qorxu gəlib bir məktub göndərir ki, əgər sən çəkilməsən mən 40.000 əskərlə İzmiri alaram, cavabında Atatürk mən isə 4.000 Mehmeçiklə Romanı tutaram cavab yazıb.Bu Onun Böyüklüyü idi Osmanlı sultanları Dövləti dağıtmağa hazır olduğu dönəmdə Qurtuluş savaşını qazandı Türkiyə kimi bir Dövlət qurdu.Hər zaman Türkiyənin Birliyini istəmiyən qüvvələr Atatürkün camileri, təkyələri bağlatdırmasından konuşurlar, bir şeyi anlayın ki, ağar bunu yapmasaydı Qurtuluş savaşını qazana bilməzdi, niyə insanlar vətənin müdafiəsinə, döyüşə gedməmək üçün camilerdə, təkyələrdə gizdənirdilər ona görə Böyüklərin icazəsini alıb əmr verdi bağlasınlar. 
O törəyə sadiq idi Hacı Bektaş Vəli dərgahına qəldi, əski Cem evində 3 gün qalıb Allahın və Böyüklərin rızasını alıb əmr etdi. Türk-İslam tarixində camilerin, təkyələrin bağlamasını əmr edən bir sərkərdə Şeyx Şamil idi. Şamil Qafqaz Xalqlarını Rus imperiyasının işğalından xilas etmək üçün 30 ilə yaxın döyüşdü. Rus işğalçıları 200 minə yaxın qoşunla Qafqazı mühasirəyə almışdılar insanlarda qorxu panika var idi, gizdəmək üçün camilerdə, təkyələrdə gizdənirdilər Şeyx Şamil də Seyidlərin, Böyüklərin rızasını alıb qapadır.
Dostdar gələn yazımda Qafqazın son Şeyxi 
İmam Şamil haqqında maraqlı faktlar olacaq izdiyin..!

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz