TÜRK-İSLAM DÜNYASININ DAHİ SƏRKƏDƏSİ ƏMİR TEMUR.

Əmir Teymurun Şeyx Əhməd Yasaviyə, Şeyx Səfəviyə Olan Məhəbbəti.


Əmir Teymur kimi Dahi,Qüdrətli Bir İnsan Türk İslam Tarixində Böyük və Yaxşı Əməllər qoymuşdu.

Əmir TEMUR kimi Bir Şəxsiyyətin gördüyü işlər haqqında məlumat və bilgiler nə araşdırılıb nədə kifayət qədər yazılıb.


Teymurun genç yaşlarında müəllimlərindən dərs alarkən Əhməd Yasaviyə olan sevgi rəğbəti qoyduğu Mirası hikmətli kəlamları onun formalaşması istiqamətində mühüm yer tutdu.
Dövlətin qurulmasında Vəhdətin, Ədalətin, Dilin, Dinin idarə olunmasında Şeyxlərin nəsiyətlərinə həmişə riayət edirdi, bu idi Onun Böyüklüyü.
Şeyx Əhməd Yasəvinin Türbəsinin tikilməsi ucaldılması üçün ğöstəriş verir memarlar, ustalara Səlcuqlu memarlıq üslubunda tikiməsini tövsiyə edir. Təsüflər olsunki, Ona Türbənin tikintisinin başa çatdırılması açılışını etmək nəsib olmadı.
Əmi Teymurun Şeyx Səfiyə olan rəğbəti və sevğisi onunla olan yazışmalarda görüşdərdə görünürdü onun fikir və tovsiyələrinə qulaq asırdı.Azərbaycanın bir çox vilayətlərini vergidən və sair imtiyazlardan azad etmişdi Şeyxə gorə.Həmçinin Şeyx Səfi Türbə kompleksin tikintisinə böyük miqdarda qızıl pul yardım etmişdi.Osmanlı Dövlətilə olan müharibədə Əmir Teymurun günahı yoxdur bu İldırım Bəyazitlə olan qaynaq və yazışmalarda özünü göstərir. Müharibədə tutulan əsirləri Şeyxin sözü ilə buraxması,5.000 minə yaxın Rumlu tayfasını əsirlikdən qurtarıb Şeyxə bağışlayır.Temurun evladlarına vəsiyyəti Şeyx Səfi və evladlarına diqqət və qayğı göstərməsini əmr etmişdi.


Əmir Teymur İki Dahi Şeyxləri 
Türk Dünyasının Piri Adlandırmışdı
Əhməd Yəsəvini, Şeyx Səfini.
Uca Tanrı Onların Ruhun Şad Etsin..!

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz