TARİXİNİ UNUDAN SAHİB ÇIXMAYAN XALQ MƏHVƏ MƏKUMDUR !

TARİXİNİ UNUDAN SAHİB ÇIXMAYAN XALQ MƏHVƏ MƏKUMDUR.!
BÖYÜK SƏLÇUKLU DÖVLƏTİNİN QURULUŞ 
İLDÖNÜMÜ 24 MAY (1976) cı il.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz