TANRININ HÖKMÜ, ULULARIN İRSİ.

 

TANRININ HÖKMÜ, ULULARIN İRSİ.
DƏYƏRLİ ULULARIMIZIN BİRLİK ÖNƏMİ.
GÖRƏVƏ SAHİB OLMA MİSYASI.!
Dəyərli Dostlar Ulularımız Şeyx Ahməd Yesevi, Şeyx Hacı Bektaşi Vəli, Səfəvilər Şeyxlərinin İrsini Yaşadmaq Birliyinə Sahib Çıxmaq Görəvinə Məni Layiq Bilən Böyüklərə Minnətdarlığımı Bildirirəm.
Bu Şərəfli Aydın Birlik Yoluna Davam Etmək Üçün Düşünüb Tanrının Xeyir Duası İlə, Ulularımızın Hüzurunda, Ruhları Qarşısında Qərarımı Verdim.Bu Görəv Türk-İslam Birlik Konseyidir ki, Bu Yolda Nə Yapacaqıqsa Tanrının Xeyir Duası İlə Olunacaq.Bu günə kimi yaradılan bu vakflar, birliklər, konseylər nə iş yapdılar kimə xidmət etdilər nələr oldu Sizdər iyi bilirsiz. Bundan sonra Bu Birlik, Dirilik üçün Sizdərin Dəstəyi, Fikrini, İstəyini dinləyəcəyik və yaxında Konseyin toplantısını keçirib qərarlar veriləcək.
Bu Aydın Yolda Tanrı Bizə Yar Olsun.

Rəylər

April 30,2022

MUSTAFA bildirib :

Ahmet yesevi .şah ismail hakkinda bilgi edinmek isterim.Ayrica osmanlida yeniçeri ocagı nasil kurulmuş kim kurmuş


Rəy yaz