SƏFƏVİLƏR SOYUNUN ULULARI.

SƏFƏVİLƏR SOYUNUN ULULARI.

Hər zaman Allah'ın kölgəsi üzərində olduğu Səfəvi soyu məskən saldıqları bölgənin inkişafında böyük pol oynamışlar.

Xorasanda ( Dərin Dövlətin) yetişdirildiyi Şeyx Cəbrayıl'da Ərdəbildə yurd salıb görevine başlayaraq müridlər yetişdirilməsi, birliyin, ədalətin islam dəyərlərinin hakim olmasına çalışmışdır.Ərdəbilin yaxınlığında yerləşən Kərxoran kəndində salınan və tikilən Şeyx Cəbrayıl'ın məqbərəsi yanaşı yeddinci İmam Müseyib Kazımın evladlarinın uyuduğu yerde məqbərə tikilmişdir.

Ruhları Şad Məkanları Cənnət olsun

ULU BABALARIMIZIN.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz