MİRASIMIZ: TÜRK DÜNYASININ PİRİ TÜRKÜ AHMAD YASEVİ, ALLAHIN ASLANI ƏLİDİR.

MİRASIMIZ: TÜRK DÜNYASININ PİRİ TÜRKÜ AHMAD YASEVİ, ALLAHIN ASLANI ƏLİDİR.

Kim idi Şeyx Ahməd Yasevi, 1093 çi ildə Sayranda doğulub böyüyən Xorasanda Sufi Şeyxlərdən təhsil və elmləri öyrənən bir insan.


Niyə Xorasan Dərgahı? İmam Rızanın uyuduğu Əhli Beytin Soyundan gələnlərin məskən saldığı Məşəd şəhəri.İslam-Türk dünyasının Alim, Şair, Sənətkarlarının məskən saldığları şəhərdə Şeyxlər tərəfindən mürüdləri yetişdirib görəvləndirirdilər. Dünyada yaşayan insanları İslam dinini anlatmaq haqqına, ədalətə sahib çıxmağı başa salmaq idi məqsədləri.Bu şərəfli görəvə sahib olmaq Ahmad Yaseviyədə nəsib olmuşdu ilk səfəri Anadoluya oldu, Anadoluda məskən salmış Oğuz Türkmən Boylarının məhəbbətini qazanan bildi Şeyxin sayəsində Türk boyları İslam dininə Əhli Beytə sevgiləri artdı.Yeni görəvi isə Orta Asiyada yaşayan Türk Oğuz boylarına İslam dini Əhli Beytin sevgisini qazandırmaq idi.

Çətinliklərə baxmıyaraq çox kecmədiki, İnsanların məhəbbətini qazandı.Şeyximiz Türküstanda məskən salıb Türk Dünyası üçün mürüdlərini yetişdirməyə başladı.Şeyxin tələbələrinin sahəsində İnsanların İslam dininə sevgisi artırdı.Dahi Şeyxin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı məndə mənbə və bilgiler vardır ki, bu faktlara indi işıqlandırmaq münasib bilmədim gələcəkdə kitab şəklində bunlar öz yerini tapacaq.
Şeyxin vəfatından əsrlər keçsədə İnsanlar onu hörmətlə anır və qoyduğu Miras nəticəsində özünə ölməzlik qazandı.
Təsüflər olsunki Dahi Şeyxin irsi indiyə kimi tam araşdırılmayıb biz indiyə kimi onun ruhunu məzardan çıxardıb minətdarlığımızı bildirməmişik. 
Mənə Yol Göstərən Şiri Xuda Əlidir. bu söz Şeyx Ahmad Yaseviyə məxsusdur.


Dahi Əmir Teymur İki Şeyxi Türklərin Piri
adlandırırdı Ahmad Yasevini , Şeyx Səfini.
Allah Onların Ruhlarını Şad Etsin.

Dostlar şəkili birini paylaşdığımız görə
Cem Dədə də mənim pəylaşığıma düşüb, yazı fikirlər mənə məxsusdur.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz