MİRASIMIZ...3

MİRASIMIZ...3


Şeyximiz Hacı Bektaş Vəli Dünyada tanınır və ona hörmət izzət göstərilirdi. Şeyximizin əsas ğörəvi Milləti öz mirasına sahib çıxmağı kimliyinə qaytarıb aydın yolla yürüməyi anlatmaq idi məqsədi.Şeyximiz çox gözəl anlayırdı ki, bu asan başa gəlmiyəcək. 
Çox keçmədi ki, Şeyximiz mürüdlerin köməkilə Anadolunu Türkləşdirə, dini İslamı dəyərləri necə icra olunmasını nail oldu.
Millətin haqqına, törənə sahib çıxmağını ğörən Sultan Osmanın torunları əndişələnməyə başdadılar, nədən bunlar qorxurdular Xalqın qəzəbindən vergi və xəracların çox olması Milləti boğaza yığmışdı bunun bir sonu olacaqından qorxurdular.
Osmanın torunları nəyə əl atdılar Şeyxə qarşı fitnələr, böytanlar atmağa başdadılar ki, Şeyximizi Xalqın arasında gözdən salsınlar, Misirdən Yeməndən 2000 nəfərə yaxın ərəb mollarını ölkəyə gətizdilər ki Millətə nasıl uyumaq lazımdı öyrənsinlər bu soysuz ərəb mollalarıda gərəkəni yapmağa başladılar.
Millət öz əski tarixini iyi biləndə böyük olur təəsüflər olsun ki, tarixi yazan araşdıran Hocalar Millətinə tarixi iyi anlatmayıb,Türk boyları, budaqları arasında olan kardeşdiyi birləşdiriçi yox bölücülük yolu tutmuşdar.

M.K. ATATÜRK Pirimizin Dərgahı.


M. K. ATATÜRK qənc yaşlarında Babasından Haçı Bektaş Vəli Dərgahı haqqında eşitmişdi və ziyarət etmişdi.Pirimizə olan məhəbəti onu Cümhuriyyətin ağır dönəmində Pirimizin Dərğahına gətirdi neyidi istəyi niyazi Millətin ağır dönəmində ATATÜRK Böyüklərdən izin alıb üç gün Pirimizin Dərğahında qalıb dualar etmiş.
Allahın rızasını alıb Qurtuluş savaşını qazandı Milləti ücün.Bu idi Onun Böyüklüyü Törəsinə saqiq qalması.
Mənədə nəsib oldu Pirimizin Dərğahında qalım duallar edim Millətim Babalarım üçün.
Allah Onların Ruhların Şad Eləsin.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz