MİRASIMIZ...2

MİRASIMIZ...2


Azərbaycanlı Dostdarım bəzi ifadələri əski türkcə işdədiram ona görə ki, Türkiyədə və Türk dilini anlıyanlarda başa düşmək üçün edirəm onu anlıyın və üzürlü hesab edin.
Səfəvi Torunları və Hacı Bektaş Vəli.
Səfəvi Babalarım Şeyx Cüneyd və Şeyx Heydər də Pirimiz Hacı Bektaş Vəliyə sevgiləri və sayğları olmuş özdaridə Pirimizin Dərgahına yetişə bilməsələr də nəzir niyazını göndarmişlər. Tarixdən aydındır ki, Osmanlı Sultanları Səfəvilər Dövlətinə Kızılbaşdara qarşı aqressiv münasibət sərgiləmişlər.Millətimiz Pirimizə olan sevgini nümayiş və ziyarət etmək üçün Osmanlı Dövlətinin ərazisinə daxil ola bilmirdilər. Səfəvilər Dövlətinin Banisi Kızılbaşdarın Şahı Şeyx Heydər Oğlu Şah İsmayıl da Pirimizin Dərgahına yetişə bilmədi ancaq Pirimizə olan sevgini həmişə dilə gətirər qurbanlar kəsdirər nəzir niyazını Dərgaha göndərərdi. Babalarımız Dövləti idarə etdiyi dövürdə heç biri üzürlü səbəbdən Piri ziyarət edə bilməmişlər. Babalarımıızın əvəzinə bu Xoşbəxtlik mənə nəsib oldu Aprel 7-8 də mən Pirimizi Ziyarət edib Əski Cem evində axşamdan səhərə qədər dualar etmişəm Uca Allaha da istəklərimi bildirmişəm.


Şah İsmayılın Pirimizin şərəfinə yazdığı Qoşma.


Dünyadan əlin çək divanə gözlüm,
Ulaş bir ustada ər ilə görüş
Mürşid nəzərini yad edərsə dil
İkilikdən geçib bir ilə görüş

 

Ər ətəyinə yüz sürmək dilərsən
Əslinə, zatına ermək dilərsən
Həqqin cəmalını görmək dilərsən
Nur ilə nur olub sirrilə görüş

 

Sən nəfsini öldür, olagür yeksən
Varlıq köynəyini eyləgil uryan
Yeddi iqlim, dört güşədə la məkan
Ərənlərin sirri nurilə görüş

 

Aşiqi sadiqlar ola gəlmişdir
Agliyanlar bu gün gülə gəlmişdir
Əl ələ həqqə bula gəlmişdir
Tanı kəndi özün pir ilə görüş

 

Xətai biçarə quldur şahına
Hünkar Hacı Bektaş nəzərgahına
Dili gönül həq ol, düş dərgahına
Ər olarım dersən ər ilə görüş.
Allah Pirimizin Ruhunu şad eyləsin.!


MİRASIMIZ ..3 Azərbaycan və Mustafa Kamal ATATÜRK lə bağlı məsələlərə toxunacaq.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz