Miras

MİRASIMIZ ..1
Pirimiz Hacı Bektaşi Vali.
Bizim Əski Tariximizdə Şərəfli Yerlərdən Birini Tutmuş Şeyx Hacı Bektaş Vəlidir!
Kimdi Şeyximiz 13 çi yüzildə Xorasanda doğulmuş İmamlarımızın soyundan olan Pirimiz gənc yaşlarında dinə, elmə həvəs ğostərmiş Xorasanda olan Alimlərdən dərs almışdır. Yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra Türk-İslam Dünyasında olan Alimlərlə görüşüb Elmi bilgilərini artırmağı qərar verir. İlk səfərlərindən biri Əski Səlcuqlu Mirasımız Kayseri şəhəri olur bir müddətdən sonra şəhərdən ayrılır.
Şeyximiz Ölkəni dolaşdıqdan sonra Bektaşi köyünə yetişir buranın insanları torpağı suyu onu özünə cəlb edir Pirimizdə qərara alır ki, burda yerlaşsin.
İllər keçir Şeyximizin nüfuzu Dünyada artır kimlər gəlmir Şeyximizin hüzuruna yüzlərlə yetişdirdiyi tələbə Türk-İslam Dünyasında xidmati Pirimizin gördüyü işlərdən hər yerdə danışılır. 
Şeyxin Arzusu Anadolunu Türkləşdirmək İslamı bilgiləri Millətə aydın anlatmaq və Əski Mirasına sahib çıxmasını istərdi.
Bir Olayın, İri Olayın, Diri Olayın.
Bu Şeyximizin Sözüdür.

MİRASIMIZ...2 
Səfəvi Torunları və Hacı Bektaş Vəli
gələn yazıda..!

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz