MIR SEYID ƏMİR HÜSEYİN OĞLU BARAKANİ KİMDİR.

Ulu Yaradan Türk - İslam Dünyasına Bəxş Etdiyi Dahi Şəxsiyyətlərdən Biridə Mir Seyid Hüseyn oğlu Barakani Həzrətləri'dir.

Mən uzun illər apardığım araşdırmalar və əldə etdiyim qaynaqlar gəldiyim nəticələr barəsində sizlərə təqdim edirəm.

Mir Seyid Barakani 1320 çi il Xorasana yaxın bir kənddə Seyid Əmir Hüseyin'in ailəsində dünyaya gəlmişdir. Atası Seyid Əmir Hüseyin Məhəmməd peyğəmbərin soyundan olması bunu sübut edir.Seyid Barakani'nin böyüyüb boya-başa çatmasına, elmi biliklərə malik olmasında şübhəsiz ki, Atası'nın xidməti olmuşdur.Temurilər İmperiyasının yaranması Əmir Teymurun hakimiyyətə gəlməsi 35 ildən artıq hakimiyyətdə olması bu onu sübut edir ki, Xorasan ( Dərin Dövlət ) in yetişdirilməsi və Əmir Teymurun yanına göndərilməsi aydındır.Tarix bu sübut edir ki, Böyük şəxsiyyətlərin yetişməsində, qərarların qəbul edilməsində Şah və Sultan'ların yanında olan ATABƏYİ'nin fikri önəmli sayılardı.

Mir Seyid Barakani'nin xidmətlərini saymaqla bitməz onun Türk dünyası üçün etdiyi xidmətlər Ahmad Yasevi, Şeyx Səfi dərgahına sevgisi, məqbərələrin tikilməsi, İslam alimlərinin PİRİ TÜRK'LƏRİN dərgahına göndərməsi bunlardan biridir. Mir Seyid Barakani 85 il yaşamasına baxmayaraq qoyduğu irs layiqincə araşdırmayıb, 700 ilik yubileyi Yunesko səviyyəsində keçirilə bilərdi.

Ruhu Şad Mekanı Cənnət Olsun.

Mənim yaxın zamanda Özbəkistan prezidenti Şövkət Mirzoyev cənablarına müraciətim olacaq.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz