İslam Dünyasının Piri Türkü

İslam Dünyasının Piri Türkü.

Şeyx Yusif Həmədani.

Bizdən Böyük Alim Yusif Həmədani Haqqında Nə Bilirik Onun İrsi Layiqincə Araşdırılıbmı? Təssüflər Olsun Ki Yox..!

Mən uzun zamandır ki, Şeyx Yusif Həmədani həyatı və görəvi haqqında sizdere bilgi verməyə lazım bildim.

Kimdir Yusif Həmədani O İran adında olan əski Türk tayfaları yaşayan Həmədan yaxınlığında kənddə, soyu İmamlara bağlı bir ailədə 1048 çi ildə anadan olmuşdur.O gənç yaşında ikən Xorasan Dərin Dövlətin himayə altına alınmışdır.Yusif Həmədani'nin vəzifəsi Merv, Buxara, Herat, Səmərqənd'də yurd salaraq orda yaşayan xalqı islam dəyərləri nə sahib çıxmağa çalışmaq, muridler yetişdirilməsi önəmidir.

Az bir zamanda Şeyx Yusif Həmədani'nin nüfuzu hər yerə yayılır.Hər zaman artan nüfuzunu eşidən Səlcuqlu dövlətinin Sultanı Səncər bəy onun ziyarətinə gəlib görüşüb dinliyəndən sonra Şeyx'ə böyük hörmət artır, onun göstərişi ilə Yusif Həmədani qarşı diqqət və qayğı artır.Yaşadığı bu coğrafyada 100 dən artıq müridlər yetişdirilməsinə nail oldu, ən tanınmış İslam Dünyasının Şeyx'lərindən

Abdulhaliki Gücdüvani, Ahmet Yasevi, Abdullahi Berki Hasan'ı Endaki və sairə.

Həmədani həyatının çox hissəsini Buxara'da keçirməsi, doğulduğu yurd həsrəti onu hər zaman həsrətini çəkdiyi oda məlumdur. Dəyərli Şeyx'in vəfatı 1140 ildə Mərd yaxınlığında baş vermişdir və ordada dəfn olunmuşdur.

Şeyx'in 92 il şərəfli bir ömür sürməsi yaratdığı, qoyduğu irs ona ölməzlik qazandırdı.

Ruhu Şad Mekanı Cənnət Olsun.

 

 

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz