Islam Dininə Vurulan Zərbə.

Islam Dininə Vurulan Zərbə.


Əməvilərin İslam Dünyasına buraxdıqları qara mirası təmizləmək qeyri mümkündür.
yezidin atası müaviyə İmam Əlinin gözdən salmaq üçün min cür fitnə fəsada əl atmışdır. Bu soysuz müaviyə xristian mansur bir səlcunu özünə vəzir təyin etmişdi.Bütün maliyə və hərbi işləri ona həvalə etmişdi.Bu soysuzlar birləşib Allahın yer üzünə göndərdiyi İslam dinini parçalamaqla məşqul idilər. İslam dinini iki yerə bölüblər. Kərbala müsübətidə bu soysuzdarın birgə planı idi.

Allahın lənətini qazandılar bu soysuzlar..!

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz