II. Bâyezid’in, Şah İsmail'e mektubu:

"Mektûb-ı belâgat-ı uslûb-ı şehriyâr-ı aʿzam ve tâcidâr-ı ekrem mülk-i memâlikü’l-acem ve nevîn-i bilâdü’t-türk ve’d-dilem cemşîd-deverân ve Keyhüsrev-zamânü’l- müʾeyyed min indallahü’l- melikü’l- celîl Şâh İsmâil..."

Türkçesi:

"Büyük bir hükümdar, çok cömert bir taç sahibi, Acem memleketlerinin maliki, Türk ve Deylem diyarlarının noyanı, devrin Cemşid'i, zamanın Keyhüsrev'i olan, Allah katından yardım alan ulu melik Şah İsmail'in"

*Noyan = Moğolca komutan, prens, soylu kişi demektir.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz