GÜN BU GÜN 1 İYUL 798 Cİ İL

BİZDƏR AZAD OLUNMUYAN

MƏHKUMLARIQ.!

Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan Xalqlar hansı sınaqlardan çıxmadı.

Tarix boyu ruhu, mənəviyyatı zorlandı

bu Millətin..!

Ulularımıza gerçək qiymətini verə bilmədik.

1 iyul ( 798 ) çi ildə Ulu Ərdəbildə anadan olan Babək Xürrəmi haqqında danışacam. Kimi idi Babək nə idi dərdi, Vətənini Millətini Bütöv Azad Görmək istəyi idi Onu bu göreve Böyüklərimiz gətirmişdi.Ərəb - Bizans düşmən birlikləri Azərbaycan coğrafiyasında Əski Türkmən tayfalarını işğal etmək onların Birliyinə hər türlü mane olmaq idi dərdləri.

Abbası xilafətinin dərdi yezidin yolunu davam etmək idi onlar iyi bilirdilər ki, Məhəmməd Peyğəmbərin torunları pənah gətirdikləri Ərdəbildə, Xorasanda mürüdlər yetişdirilər və gerçək zamanda onların soyuna son qoyulacaq.Dəfələrlə böyük ordu göndərdilər Böyük Babəkin rəhbərliyi sayəsində məğlub oldular.Əl çəkmək istəmirdilər bu soysuzdar Xürrəmi hərəkatının sərkərdələrinin xəyanəti nəticəsində işğal etdilər bu coğrafiyanı ərəblər.

Böyük Qüdrətli Sərkərdə Babək 39 yaşında (838) çi ildə edam edildi.

Milləti tarix boyu qandırmağa çalışıblar ki, Babək İslam dininə qarşı olub, ona görə işğal olub gerçək isə tarixi qaynaqlarda,

Əl Bağdadinin əsərində və bir çox qaynaqlarda

Azərbayçan çoğrafyasına Məhəmməd peyğəmbərin nəvələrinin pənah gətirdiyi dönəmdən Xorasan, Ərdəbil vilayətlərində İSLAM dəyərləri yüksək səviyyədə idi və həmçinində Bəz qalasında Məçid də var idi Azan səsi eşidilirdi.

       Ruhu Şad Məkanı Cənnət Olsun.

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz