ƏMİR TEYMURUN MƏZARINI AÇMAQ İSTƏYƏNLƏR..!

ƏMİR TEYMURUN MƏZARINI AÇMAQ İSTƏYƏNLƏR..!


Hökmün etdiyin əmələ görə verilir.!
Bu bizim tariximizdir yaradılan, yazılan əməllər xətalar və c, bu günah və xətalar Millətin ayağına yazılır. Bu böyük günahlardan birini Nadir Şah Afşar etmişdi. Nə idi bu insanın günahı birinçisi Ata Babalarının içdiyi anda, törəyə sahib çıxmaması, Qızılbaş Türkmən boyları arasında haqqın, ədalətin, bərabərliyin saxlıya bilməyən bir hökmüdar və tarixdə elə bir günah işlətdiki bu lənəti yumaq mümkün deyil. Nadir Şah çevriliş nəticəsində Səfəvilər dövlətini ələ keçirdikdən sonra ilk səfərlərdən birini 1740 çı ildə Özbəkistana edir, hansı ki, Şah İsmayıl tərəfindən qoyulan dostluq, qardaşlıq Əmir Teymura olan məhəbəti Evladlarınada eyni münasibət Səfəvilər nəsli hakimiyyəti dövründə qorunurdu. 
Nadir isə bu münasibəti korladı qarət və qırğınlar nəticəsində bu azmış kimi eşidir ki Əmir Teymurun məzarında çoxlu qızıl var əmr edir ki, məzarı 5 metr dərinlikdən qazıb çıxartsınlar. Qızılbaş Əmirlərinin ehtirazı nəticəsində məzar qazılmır ancaq məzardakı qara baş daşını götürtürür.Bu şahîn etdiyi hərəkət nəticəsində qardaş Özbəklərlə münasibətimiz korlanır həmən baş daşı yolda ikiyə bölünür. Nadirin sonrası aqibəti isə qəddarcasına öz ətrafı nəticəsində öldürülməsidir.
İkinci şəxs SSR-nin padşahı Stalin olub.1941 ci ildə onun ətrafının (yahudi-erməni) məsləhəti ilə Əmir Teymurun məzarının açılmasına əmr verir nə idi bu soysuzdarın dərdi qiymətli daş-qaş və sirli qiymətli bir kitabın qəbirdə olmasını səbəb gətirirdilər. Qəbri qazıb açdırıb mənbələrə inansaq heç bir qızıl qiymətli nə isə çıxmayıb bu qəbir qazanlar Əmir Teymurun çurumüş sümüklərini bir taxta yeşiyə yığıb Moskovaya təyyarə ilə aparılar.Stalinin mühafizə xidmətinin rəhbərinin danışdığına görə Stalin özünü ogündən sonra pis hiss etməyə başlayır sayıqlayır qəbir qazanlarda bir neçəsi dəli olurlar.Qərara gəlinir ki, sümükləri aparılsın yerinə qoyulub məzar bərpa olunsun.


Stalin də ətrafı nəticəsində öldürüldü.


Bir məsələni bildirim sizə Əmir Teymur Dinə İmana sadiq olan Mir Seyid Bərakani kimi müəllimi Ahməd YASEVİ, Şeyx Səfi kimi Şeyxlərin irsinə sahib çıxan bir İnsan özü ilə qəbirə nə isə vəsiyyət etsin ki mənimlə bir yerdə dəfn edin sual edirəm sizə..!

Bu xəbər üçün rəy mövcud deyildir.Fikriniz bizim üçün dəyərlidir.


Rəy yaz