Bu yol Aydın yoldur! Konseyin yaradılması

Türk Qızılbaş Birlik İttifaqın (Koseynin) yaradılmasına qərar verdik.

Məqsədimiz Dünyada yaşayan Qızılbaş Sülalələri Birliyinə nail olub İctimai Mədəni Tarixi əlaqələrini bərpa edib,  möhkəmləndirməkdir.
Birliyin İşini qurmaq konfrans tədbirlərinin keçirilməsi,fəalliyəti məqsədlərinə nail olmaq.

Mən Şah İsmayıl nəslinin nümayəndəsi olaraq Bütün Qızılbaş Sülalərini (Aşiretlerini) Konseyə dəvət edirəm.

Aprel ayında Konfransın vaxtı,  hansı Qardaş Ölkədə keçirilməsi ilə baglı qərar veriləcək.


Bu Bizim Babalarımızın Bizlərə Vəsiyyəti.
Təvəkkül Səfəvi.

Rəylər

March 30,2019

ГАХРАМАН bildirib :

Саламлар! Гызылбаш сулалəринə haнсы болгəлəрдə йашайан Азəрбайчанлылар сайылыр?

February 25,2018

Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer bildirib :

Merhaba, ben 30 senedir Bektaşilik ve Kızılbaş zümreleri araştıran bir akademisyenim. Türkiye'de ocaklar adı verilen Kızılbaş zümreler mevcuttur. Bunların sayısının 5-6 milyon civarında olduğunu zannediyoruz. Ancak bunların bir birliğe dahil olmaları çok zordur. Böyle bir teşebbüsü ancak Türkiye'de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir teşekkül dâhilinde bu işi yapıyorsanız, hem buradaki Kızılbaş dedeleriyle görüşmeniz hem de bu konuyla uğraşan akademisyenlerle tanışmanızı sağlarım. Bunların Safevî geleneğine bağlılıkları şübhesizdir ama Safevî soyundan gelip gelmedikleri meçhuldür. Hürmetlerimle...


Rəy yaz